กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงบ้านพักรับรอง ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา หมายเลข 251/71 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.2 (บก.ทภ.2)

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More