กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของใช้สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการฝึกทหารพรานเป็นชุดปฏิบัติการทหารพราน (ชป.ทพ.) ให้กับ กยก.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More