ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าโคมไฟถนนหน้า กรซย.ศซส.สพ.ทบ. โดยให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อมปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมระบบไฟฟ้า-ประปาเร่งด่วน

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 262
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6197
Total views : 444905