กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านเสาเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว

     พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านเสาเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยชุดกองพันทหารข่างที่ 202 ได้เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของ คุณตาไข่ และคุณยายศูนย์จันทร์ นุชพรมราช พร้อมกันนี้รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่มและ ถุงยังชีพเพื่อแบ่งเบาภาระในเบื้องต้นและให้กำลังใจกำลังพลที่เข้ามาปฏิบัติงานซ่อมแซมบ้านอีกด้วย

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More