กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 จกข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มประชาชนที่ประสบน้ำท่วม

     พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ลุยน้ำร่วมกับลูกน้องของกรมพัฒนาที่ 2 เข้าพื้นที่ แม้มืดค่ำก็ไม่เลิก แจกข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม พร้อมพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบประชาชนที่ประสบน้ำท่วมที่บ้านโนนไม้แดงเหนือ ม.16 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More