กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองพลพัฒนาที่ 2 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา

จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก
     กองพลพัฒนาที่ 2 จึงได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดย กองพลพัฒนาที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง ได้แก่ กรมพัฒนาที่ 2 กรมทหารช่างที่ 2 กองพันทหารช่างที่ 202 กองพันทหารช่างที่ 201 และกองพันพัฒนาที่ 2 จัดกำลังเข้าพื้นที่ ดังนี้
1.กองพลพัฒนาที่ 2 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในเขตอำเภอเมืองปักธงชัย
2.กรมพัฒนา 2 จัดกำลังพลเฝ้าติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอจักราช
3.กรมทหารช่างที่ 2 และกองพันทหารช่างที่ 202 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนภายในเขตอำเภอเมืองปักธงชัย
4.กองพันทหารช่างที่ 201จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนภายในเขตตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย
5.กองพันพัฒนาที่ 2 จัดกำลังพลเข้าประสานงาน และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสีคิ้ว และ อำเภอด่านขุนทด
โดยกองพลพัฒนาที่ 2 ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในทุกสถานการณ์
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More