กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีปล่อยขบวนรถ เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโนอึล

     วันนี้ (17 ก.ย.63) เวลา 1300 น. พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานปล่อยขบวนรถที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการให้การสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เตรียมการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานและรถประกอบอาหาร สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากผลกระทบจากพายุโนอึลที่ จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนในช่วงวันที่ 18 – 20 ก.ย. นี้
 
     สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้จัดหน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ (Mobile War Room) รวมไปถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการปล่อยขบวนรถเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กทม. มายัง กองทัพภาคที่ 2 บริเวณหน้า สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อรวมขบวนรถและกำลังพล มุ่งหน้าไปยัง มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานให้ความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
     โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดรถบรรทุกสิ่งของยังชีพ 4 คัน,สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดรถ Mobile War Room 3 คัน,หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 จัดเจ้าหน้าที่ 10 คน ยานพาหนะ 2 คัน และกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 2 บรรทุกกำลังพลและเรือ จำนวน 11 คัน กำลังพล 60 นาย
      ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด และให้การสนันสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้ทันที และยืนว่าทหารจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
 
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More