ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

โครงการทหารพันธุ์ดี ร.6 พัน.3

     พันโท อมร อุนาศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จัดจำหน่ายผลผลิตในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้กำลังพล และน้องๆ ทหารกองประจำการ ในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” เก็บผลผลิต อาทิ ไข่ไก่,ผักคะน้า,ตะไคร้, ผักบุ้ง,มะเขือเปราะ, ถั่วฝักยาวสรินธร สีม่วง ,ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชนบ้านเพียเภ้า ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
     ซึ่งเป็นการสนองพระราชกระแสรับสั่งใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ “ทหารพันธุ์ดี” นำผลผลิตไปจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในชุมชน หรือหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และช่วยเหลือในด้านการลดรายจ่าย ลดความเสี่ยง และลดโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้กับประชาชนที่จะต้องออกไปซื้อสินค้าในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก
     ทั้งนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ได้ชื่นชมน้องๆ ทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นน้องคนเล็ก และกำลังที่สำคัญของกองทัพบก ที่มีส่วนช่วยให้โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 มีผลผลิตที่ดี และขอให้น้องๆ ทหารกองประจำการ นำองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” กลับไปใช้ยังภูมิลำเนาของตนเองหลังจากปลดประจำการ ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัว และสามารถสร้างรายได้ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 4
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5926
Total views : 452216