กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ ๒ ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สั่งการใช้กำลังสารวัตรทหาร เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองในการรักษากฎหมายตาม พรก.ฉุกเฉินทุกจังหวัด

      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ได้สั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพภาคที่ ๒ โดยมอบแนวทางการใช้กำลังสารวัตรทหาร เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองในการรักษากฎหมายตาม พรก.ฉุกเฉินทุกจังหวัด ตามคำสั่ง ผู้บัญชาการทหารบก
      และเน้นย้ำกองกำลังป้องกันชายแดนให้เข้มงวดกวดขัน ช่องทาง ท่าข้ามต่างๆ โดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ที่ได้รับอนุญาตมีให้มีการขนส่งสินค้าที่ผ่านแดนได้อยู่ ทั้งนี้ให้ประสานการปฏิบัติกับกองกำลังประเทศเพื่อนบ้านโดยใกล้ชิด  ให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องมาตรการดูแลกำลังพลและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และยืนยันว่าทหารจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More