กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดโครงการ  “เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข”

     รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะฯ เปิดโครงการ  “เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข” และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านหน่วยกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์มาออกร้าน กว่า 16 ร้าน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการศิลปาชีพฯ ที่ได้ส่งเสริมในการผลิต,และผลิตภัณฑ์ Otop ของดีประจำจังหวัด ต่างๆ ตามที่ตั้งหน่วยในพื้นที่ โดยมี คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะแม่บ้านฯให้การต้อนรับ ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2563

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More