กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การบริหารจัดการน้ำ

     พลตรี สุรชิน กาญจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การบริหารจัดการน้ำ ในการประชุมประชาคมการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบสูบน้ำ ขนาดใหญ่และเมืองเกษตรอัจฉริยะ smart city smart energy โดยมี นายอำเภอสตึก, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More