กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย

      พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ลงพื้นที่พร้อมหัวส่วนราชการ และผู้แทนจากทุกภาคส่วนตรวจเยี่ยมพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนห้วยม่วง และวังแดง ซึ่งจะมีกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 10 ตุลาคมที่จะถึงนี้

     ในครั้งนี้ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวถึง “การดำเนินการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนในแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณนี้ด้วย ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป” แต่สำหรับวันนี้ เวลานี้ ให้เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการเข้าพื้นที่พักอาศัยของประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More