กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชน ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

    พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชน ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ณ วัดบ้านกุดชุม ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบถุงยังชีพและกล่าวให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมี พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะในพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More