กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

“Big Cleaning Day” พื้นที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

     พันเอก นราธิป โพยนอก รองเสธนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันตรี นายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความร่วมมือ “Big Cleaning Day” พื้นที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หลังน้ำลดระดับลง ซึ่งมีกำลังพลของหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เข้าไปช่วยฟื้นฟู และทำความสะอาดพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More