กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน วีระชัย มิฆเนตร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จชต.

      พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน วีระชัย มิฆเนตร ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดบ้านโชคเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More