กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าคณะทำงานประสานงานมวลชน กอ.รมน.ภาค 2 ชี้แจงแนวทางเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์  หัวหน้าคณะทำงานประสานงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นาย ปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พันเอก ยุวัต ขันธปรีชา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้ลงพื้นที่พบปะประสานงานด้านมวลชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ทั้ง 32 อำเภอฯ กว่า 500 คน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ชี้แจงแนวทางเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562 และสอดแทรกภารกิจอันใหญ่หลวงที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More