กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ ๒ จัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

     วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันทหารผ่านศึก” ในปีนี้ ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” และยังเป็นวันครบรอบ ๗๐ ปี การก่อตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังนั้น กองทัพภาคที่ ๒ โดย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย

     กิจกรรมประกอบด้วย เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๑๕ น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลาพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ณ ศาลาวงกลมในค่ายสุรนารี, พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าประตูชุมพล, พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าค่ายสุรนารี, พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย, พิธีวางพวงมาลาแผ่นจารึกรายชื่อผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนาม, พิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย และเวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี และสุดท้ายจะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร ฯ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรทหารผ่านศึก

     สำหรับการสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกนั้น หน่วยทหารในกองทัพภาคที่ ๒ ทั้งทหารบกและทหารอากาศ ประกอบด้วย กองบังคับการกองผสม ซึ่งจัดจากกองพลทหารราบที่ ๓ และกองพันสวนสนามอีก ๔ กองพัน ได้แก่ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ ,กองพันทหารม้าที่ ๘ กรมทหารม้าที่ ๗ ,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ และกองพันอากาศโยธิน กองบิน ๑ มาร่วมสวนสนามเชิดชูเกียรติให้กับทหารผ่านศึกในสมรภูมิต่าง ๆ ๘ สมรภูมิ ได้แก่ ทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ ๑ ,สงครามอินโดจีน ,สงครามมหาเอเชียบูรพา ,สงครามเกาหลี ,สงครามเวียดนาม , กรณีการป้องกันประเทศ เหรียญพิทักษ์เสรีชน , กรณีการป้องกันประเทศ เหรียญราชการชายแดน, ทหารผ่านศึกพิการ และนักรบนิรนาม รวมทั้งชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยนครราชสีมา

     ปัจจุบัน สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครราชสีมา มี พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เป็นหัวหน้าสำนักงานฯ และมี นางสาวสุพรรณ พันธ์พยัคฆ์ เป็นรองหัวหน้าสำนักงาน ฯ

     กิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยต้องระลึกถึงคุณงามความดี และไม่ลืมเลือนวีรกรรมที่เหล่าวีรชนทหารผ่านศึกได้เคยประกอบเพื่อ ประเทศชาติ แผ่นดิน และประชาชน ด้วยความรัก ความห่วงใย ในผืนแผ่นดิน อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแท้จริง

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More