กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มณฑลทหารบกที่ 29 /กกล.รส.จ.สกลนคร ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา พลตรีสุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ได้มอบหมายให้ พันเอก ธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 นายอำเภอเต่างอย ร่วมกิจกรรม KICK OFF “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน”

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More