กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เมืองเจ้าพ่อพระยาแล แดนดอกกระเจียว เกี่ยวข้าวทุ่งลุยลาย

[yottie id=”1″]

     พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ของจังหวัดชัยภูมิ ที่ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือให้ส่วนราชการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และคสช. ให้มีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลสู่ประชาชนให้ทั่วถึง เพื่อให้การดำเนินงานของ คสช. เป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ จากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม KICK OFF “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั่วทั้งอีสาน” ในแปลงนาของนางการณี ประภาษี ที่บ้านโนนศิลา ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร เนื้อที่จำนวน 5 ไร่ ซึ่งทุกส่วนได้ร่วมมือร่วมใจที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ชั่วลูกหลาน เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ที่ดำเนินการไปพร้อมกัน เพื่อประกาศว่าพื้นที่ใด ที่พี่น้องยังยากลำบากคิดหาใครไม่ออกให้บอกทหาร เพราะทุกคนคิดเสมอว่าทหารคือลูกหลานประชาชน ซึ่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ย้ำว่าจะร่วมกับทุกภาคส่วนดูและประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้บ้านเมืองสงบ และเป็นสุขให้จงได้

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More