กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ค่ายสุรนารี

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ค่ายสุรนารี ชมการฝึกของหน่วยฝึกต่างๆ ซึ่งอีกไม่นานลูกๆหลานๆ ของท่านทั้งหลายที่เข้ามาสู่ระบบทหาร ท่านจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานของท่านจะได้เป็นชายไทยรับใช้ชาติโดยสมบูรณ์ ขอให้ทุกท่านอย่าได้เป็นห่วงผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความรักและห่วงใย เหล่าทหารกองประจำการเป็นอย่างยิ่ง

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More