กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 กระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ระหว่าง พลเอก วิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร กับ พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่)

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560  กองทัพภาคที่ 2 กระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ระหว่าง พลเอก วิชัย แชจอหอ  รองเสนาธิการทหาร (แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านเก่า) กั พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) ที่พร้อมจะสานต่อนโยายกองทัพกและสนองนโยายตามที่รัฐาลกำหนด  ณ สโมสรร่วมเริงไชย  ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More