กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ “ทหารไทย หัวใจ PR”

      กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี่และการประชาสัมพันธ์มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานมอบใบประกาศและกล่าวปิดการอบรมให้กำลังพลที่ได้อบรมใช้ศักยภาพการทำงานให้ดีที่สุด เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More