ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน “โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ”

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน “โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ” โดย หน่วย กรมทหารราบเฉพาะกิจที่ ๓ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้ดำเนินหารสร้างบ้านให้กับ นายอุทัย ขุมเงิน ราษฎรบ้านลุมพุกหลุมเงิน ณ บ้านลุมพุกหลุมเงิน ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 448
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5413
Total views : 447107