ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธีมอบทุนการศีกษาแต่บุตรข้าราชการ ภายใน บก.ทก.2 และ ร้อย.บก.ทก.2 ครั้งที่ 3

     พลตรี ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ในกองทัพภาคที่ 2 ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
     ซึ่งพิธีในวันนี้ เป็นการจัดพิธีครั้งที่ 3 เพื่อให้บุตรหลานกำลังพลที่ติดธุระไม่สามารถเข้าร่วมได้ในครั้งแรก และครั้งที่ 2 พร้อมกับมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับน้อง ๆ ที่มาร่วมพิธีเช่นเดียวกัน
     รองแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า บุตรหลานที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้จะเห็นได้ว่าพ่อแม่ของเราทำงาน มีความยากลำบาก กว่าจะได้เงินมาใช้ภายใครอบครัวในแต่ละเดือนทุนการศึกษาที่มอบในวันนี้เป็นเงินที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและขอให้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตน แต่ในสิ่งที่ดีงาม ละเว้นการประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีและผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
     จงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง เพื่อความสำเร็จที่รอเราอยู่ในวันข้างหน้า ซึ่งผู้บังคับบัญชาในกองทัพภาคที่ 2 ทุกท่านจะให้การส่งเสริมสวัสดิการด้านการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการ ในกองทัพภาคที่ 2 ในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้ทุกคน เป็นพลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคตสืบไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 446
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5411
Total views : 447105