ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

     หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้นำทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช 2567 ผลัดที่ 1 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยเป็นมงคลโอกาสที่น้องๆ ทหารใหม่ ผู้นับถือศาสนาพุทธ จะได้ประกาศตนในการเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้าใจและน้อมรับในหลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม เพื่อเป็นรั้วที่ดีของชาติ และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบต่อไป ณ ศาลาพุทธชยันตี 2600 ปี กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิดอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี พันเอก สุระชัย มีหอม ผู้บังคับการกรมทหารราบ 16 เป็นประธานในพิธีฯ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 424
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5389
Total views : 447083