ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองพลทหารราบที่ 6 จัดอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน

     พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานพิธี และกล่าวเปิดการอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” โดยมี พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมให้การต้อนรับ
     ในการจัดอบรมโครงการ “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กำลังพลที่มีความสนใจในกีฬาเพาะกาย หรือกำลังพลที่อยากจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนให้ไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และยังได้ร่างกายที่แข็งแรง
ซึ่งได้คณะวิทยากร และทีมโค้ชเพาะกาย มืออาชีพ เป็นผู้อบรมให้ความรู้ โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
– ด้านโภชนาการ อาหาร (อ.บุญชัย แซ่แต้)
– การออกกำลังกายเวทเทรนนิ่ง (อ.สมเกียรติ เกิดอนันต์)
– เทคนิค และท่าฝึกกล้ามเนื้อในแต่ละส่วน (อ.สันติ จันกรี และทีมโค้ช)
โดยกำลังพลผู้ที่ผ่านการอบรม และการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ในการออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร และการเพาะกายแล้ว กำลังพลจะได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมอีกด้วย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 7
Views Today : 7
Views Yesterday : 448
Views Last 30 days : 5420
Total views : 447114