ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 นำเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

แม่ทัพภาคที่ 2 นำเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567
     พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และส่งเสริมพระพุทธศาสนาสืบไป ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     การเวียนเทียนเป็นการประกอบพิธีเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย หรือระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนา เหตุกาณ์ของพระพุทธเจ้า การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน เพื่อประกาศเกียรติคุณ เทิดทูนพระคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้ซาบซึ้งในพระคุณสมบัติของพระองค์และพระรัตนตรัย

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 423
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5388
Total views : 447082