ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

การเสียสละที่ไม่หวังผล ทหารพราน 21 บริจาคโลหิตสนับสนุนธนาคารเลือดสภากาชาดไทย

     กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2101 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 โดย ร.ท.วันชาติ. เหมือนปืน ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.2101 จัดกำลังพลบริจาคโลหิตสนับสนุนธนาคารเลือดให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดย ส่วนราชการจังหวัดนครพนม, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง โรงพยาบาลบ้านแพง,และโรงพยาบาลจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมแบ่งปันทำความดี เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิตมี จำนวน 248 คน ปริมาณโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 86,800 ซีซี

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 435
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5400
Total views : 447094