ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ก้าวแรกสู่รั้วทหาร เพื่อทำหน้าที่ของชายชาติทหาร

     หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.3 ได้ดำเนินกรรมวิธีรับทหารใหม่ตามขั้นตอน ทั้งในการลงทะเบียน การตัดผม เปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุดพลเรือนเป็นชุดทางทหาร ตรวจสอบสิ่งของที่ได้รับแจกจ่าย เพื่อเตรียมการในการดำเนินการฝึกในอนาคต ซึ่งน้องๆ ทหารใหม่จะดำเนินการฝึกจนจบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ การดำเนินการฝึกจะค่อยๆ ฝึกจากเบาไปหาหนัก เพื่อให้น้องทหารใหม่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการฝึกได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.23 พัน.3 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 266
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7352
Total views : 441960