ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
พลเอกอุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยรับฟังบรรยายสรุปงานด้านกำลังพล และสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 อาทิ งานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
การเตรียมสนับสนุนรัฐบาลในการจัดตั้ง บ้านสบายใจ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติด โดยมี พลตรีฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2, พลตรีสมภพ ภาระเวช เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ
     จากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 โดยได้เยี่ยมชมการสาธิตระบบตรวจนับ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ด้วยการนำนวัตกรรม ระบบตรวจนับอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการนับ ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 สถานีหลัก ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีการแสดงผลทางหน้าจอให้กับผู้รับการทดสอบได้ทราบ
     นอกจากนั้นได้ชมการสาธิตการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์แจ้งเตือนหุ่นช่วยฝึก การทำ ซีพีอาร์ หรือ การฝึกฟื้นคืนชีพผู้ป่วยกรณีหมดสติ ซึ่งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือน และตรวจจับระดับเสียง ในขั้นตอนการปลุกผู้ป่วยให้รู้สึกตัว เพื่อตรวจจับความลึกของการกดขณะทำ ซีพีอาร์และการตรวจสอบแรงดันอากาศในขั้นตอนการผายปอด สำหรับใช้ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หมดสติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากนั้นได้ชมการสาธิตการนำระบบเซนเซอร์ใช้ในการเล็งและการลั่นไก ปืนเล็กยาว ซึ่งได้มีการประยุกต์ใช้ระบบเซนเซอร์ ช่วยในการเล็งและการลั่นไก สร้างความคุ้นเคยและฝึกทักษะให้กับนักศึกษาวิชาทหารก่อนที่จะทำการฝึกด้วยกระสุนจริง
     โอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาท และกล่าวชื่นชมกำลังพล ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ที่มีความคิดริเริ่มในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในการฝึกฝนนักศึกษาวิชาทหาร เสมือน คนในครอบครัวเดียวกัน โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ระยะยาว ในการปลูกฝังเยาวชนของชาติให้มีความรักประเทศชาติ และรักส่วนรวม ซึ่งจะเป็นการสร้างพลเมืองที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 290
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7376
Total views : 441984