ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุง และพัฒนาหน่วย ทภ.๒ และ นขต.ทภ.๒ (ส่วนที่ ๑) งานก่อสร้างกองรักษาการณ์ตามแบบ กห. ๑๕ – ๑ ก. ของ บชร.๒ ประจำปีงบประมาณ 256๖ ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดำเนินการ จำนวน ๑๘๕ รายการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 8
Views Today : 105
Views Yesterday : 201
Views Last 30 days : 8227
Total views : 443217