ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่สร้างอาชีพ

     ศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดี
พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่สร้างอาชีพ
     กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 จัดกำลังพลของหน่วยศึกษาดูงาน โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ สร้างเครือข่ายทหารพันธุ์ดี ขยายผลไปยังญาติ และชุมชน ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 0 5
Views Today : 404
Views Yesterday : 203
Views Last 30 days : 9205
Total views : 280010