ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 รับพระราชทาน ส.ค.ส. ๒๕๖๖

     สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม พระราชทาน ส.ค.ส.๒๕๖๖ พร้อมคำอวยพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ มอบให้แก่ข้าการกองทัพภาคที่ ๒
     โดย นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการติดตามและวิเคราะห์ โครงการสถาบันวิจัยจุฬา ภรณ์ ผู้แทนพระองค์ และเป็นผู้อัญเชิญ ส.ค.ส ๒๕๖๖ โดย พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีรับมอบ ณ พิธีการ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 0 5
Views Today : 542
Views Yesterday : 125
Views Last 30 days : 5142
Total views : 244481