กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 จำนวน ๑ รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 23 ธ.ค. 65

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More