กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 (ระยะที่ 2) ของ พล.ร.6 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยใช้กำลังพล และเครื่องมือช่างของหน่วย ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More