ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการงานโครงการปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ 2566 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ด าเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 446
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5411
Total views : 447105