ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว เดินทางเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับ เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     พลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว (จ.หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทร์) และคณะ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยือนอย่างไม่เป็นทางการ กับ ท่านอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ ณ ห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ในระดับผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กับ เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ให้เกิดเป็นรูปธรรม นำไปสู่การประสานงาน และผลักดันให้การปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่เกิดความง่าย มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพต่อไป
     ในการนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ( จ.หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทร์ ) ได้แลกเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานของชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในทุกรูปแบบ โดยตลอดห้วงการพบปะ ท่านอาดสะพังทอง สีพันดอน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ ได้ให้การต้อนรับ และกล่าวชื่นชมถึงความร่วมมือระหว่าง เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กับ กองทัพประชาชนลาวในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ในห้วงที่ผ่านมา และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้ง 2 ฝ่ายต่อไป

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 290
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7376
Total views : 441984