กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ลดต้นทุนการผลิต สร้างสายสัมพันธ์อันดี…พร้อมรักษาประเพณีไทย

     หน่วย ร.13 พัน.2 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ลงแขกเกี่ยวข้าวจำนวน 3 ไร่ เพื่อช่วยเหลือ นางสมหมาย ภักดีดร อายุ 65 ปี เกษตรกรบ้านแวง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยชาวบ้านได้เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันกำลังพลที่ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้
     ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ในการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว และเสริมสร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More