กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมอาคารห้องสมุด ทภ.2 อาคารหมายเลข 1129/41 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับ ผยย.ทภ.2 เป็นหน่วยดำเนินการ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More