กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

Open House” เปิดค่ายกองทัพภาคที่ 2

     หลังจากที่ทหารใหม่ ผ่านการฝึกตามลักสูตร 6 สัปดาห์ ต่อด้วยการฝึกเฉพาะหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงวันที่รอคอยของทั้งทหารใหม่ผลัด 1/65 และผู้ปกครองที่จะได้พบกัน ก่อนจะได้ลาพักกลับบ้านสร้างขวัญกำลังใจกันไป ซึ่งวันนี้หน่วยทหารได้จัดกิจกรรม“Open House” เปิดค่าย เปิดหน่วยฝึกพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก
     โดย พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 54 หน่วยของกองทัพภาคที่ 2 จัดงานอย่างสมเกียรติ เพื่อให้ครอบครัวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ายทหาร ได้รู้จักหน่วยทหาร รวมทั้งได้เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร ถือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวทหารใหม่ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ไปชมกิจกรรม พบปะพูดคุยกับทหารใหม่ และญาติทหารใหม่ อย่างเป็นกันเอง ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ช่วยสร้างรอยยิ้ม ความอบอุ่นสบายใจ พร้อมยืนยันกับญาติทหารใหม่ว่าจะดูแลสวัสดิการทหารกองประจำการทุกด้านให้เป็นอย่างดี ดั่งคนครอบครัวเดียวกัน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More