ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ตลาดนัด..” เพื่อนเกษตรกร

     พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.พล.ร.3 พร้อมด้วย คุณ พัชราวดี สวนแก้ว ประธาน สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.ร.3 ตรวจเยี่ยมตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ณ ลานจอดรถ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ บุ่งตาหลัว จัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภาวะผลผลิตราคาตกต่ำ
.
     และหน่วยทหารได้นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีและผลิตภัณฑ์แม่บ้าน มาจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชน ตามนโยบายกองทัพบกที่ได้ให้การช่วยเหลือในการเปิดพื้นที่ของหน่วยเพื่อให้เกษตรกรได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการ ได้รับซื้อสินค้าทางการเกษตรในราคาถูกกว่าท้องตลาด จากการซื้อสินค้าจากเกษตรโดยตรง

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 8
Views Today : 98
Views Yesterday : 201
Views Last 30 days : 8220
Total views : 443210