กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

น้องคนเล็กพร้อมแล้วสำหรับการฝึก

     หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑล​ทหารบก​ที่​ 25​ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 หลังจากพ้นห้วงกักตัวตามมาตรการป้องกันและปลอดเชื้อไวรัส Covid-19
     การฝึกให้ห้วงแรก จะเป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน โดยหน่วยฝึกทหาร​ใหม่​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 25​ ได้แบ่งกลุ่มการฝึกออกเป็น 16 กลุ่ม เพื่อลดความแออัด และ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามนโยบายของกองทัพบก
     ทางด้านกองทัพบกได้ให้ความสำคัญ ในการดูแลน้องๆทหารใหม่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายทหาร โดยผู้บัญชาการ​ทหารบก ได้เน้นย้ำว่าต้องไม่มีการสูญเสียระหว่างการฝึก ทั้งจากโรคความร้อน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และการลงทันฑ์​ที่ผิดจากแบบธรรมเนียมทหาร และ ผู้บัญชา​การมณฑลทหารบกที่ 25 ได้เน้นย้ำและกรุณาสั่งการให้ดูแลน้องๆทหารใหม่ โดยให้เปรียบเสมือน​ดั่งคนในครอบครัวเดียวกัน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More