กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มวยไทย…ไม่แพ้ชาติใดในโลก

     พลตรี ณรงค์ สวนแก้ว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมด้วย พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ตรวจเยี่ยมการฝึกทักษะแม่ไม้มวยไทย ศิลปะป้องกันตัว ซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพบก ที่ให้มีการฝึกศิลปะป้องกันตัว เพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันตัว และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ร.8 พัน.2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More