กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เกษตรกรอย่าท้อ…ผลผลิตล้นตลาดทหารมาช่วยแล้ว

     ร.3 พัน.3 ยังคงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ที่ให้ทหารทุกหน่วย เร่งช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด ราคาตกต่ำ โดยในครั้งนี้ได้เข้ารับซื้อสัปปะรด ซึ่งเป็น สัปปะรด G.I. จำนวน 200 กิโลกรัม ณ พื้นที่ ม.5 ต.กุดกุ้มน้อย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อช่วยต่อลมหายใจ แบ่งเบาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรอีก หนึ่งช่องทาง

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More