กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุง และพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นยต.ทภ.2 ประจำปี 2565 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร. 3 ดำเนินการ

งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุง และพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นยต.ทภ.2 ประจำปี 2565 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร. 3 ดำเนินการ

ดาวโหลด

3ร่างขอบเขตของงาน ลงวันที่ 5 มค 65
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More