กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565

     แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565
พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย นอกที่ตั้ง ประจำปี 2565 พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร การดำเนินกลยุทธ การรบ 2 ฝ่าย ประกอบเครืองฝึกจำลองการยิงอาวุธทหาราบด้วยแสงเลเซอร์ IWESS ของ ร้อย.ร.1311 (ร.13 พัน.1) และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ณ สนามฝึกรบในป่า มทบ.28 จ.หนองบัวลำภู
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More