กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จิตอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

     ร.8 พัน.2 บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฝน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา
     โดย ชุดช่าง ร.8 พัน.2 ร่วมกับอาสารักษาดินแดน/ฝ่ายปกครองอำเภอชุมแพ ช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับ นางแดง อาธนู 34 ม.7 บ.สนามบิน ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ดำเนินการเปลี่ยนโครงไม้และมุ่งหลังคาใหม่ ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More