กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

วันเด็กออนไลน์

     เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 พัน.สบร.22 บชร.2 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กของหน่วย โดยจับสลากและมอบของขวัญวันเด็กให้กับบุตรข้าราชการในหน่วย ผ่านระบบออนไลน์ และส่งมอบถึงบ้าน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More