กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองกำลังป้องกันชายแดน

     คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะแม่บ้านฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองกำลังป้องกันชายแดน โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และมอบผ้าห่มให้กับหน่วยฯ เพื่อนำส่งมอบให้ราษฎร ต่อไป
ในการนี้ ได้ประกอบอาหารเลี้ยงกลางวัน เมนูก๋วยเตี๋ยวหมู และกล้วยบวชชี เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กำลังพลของหน่วยฯ ณ กองร้อยทหารพรานที่ 2102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More