กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม หน่วย ร.13 พัน.1 จ.อุดรฯ

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วย ร.13 พัน.1 พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 ผ่านระบบ Zoom มอบนโยบายด้านการฝึกทหารใหม่ ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ และได้เข้าเยี่ยมครอบครัวกำลังพล ของหน่วย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวครูฝึกทหารใหม่ ซึ่งได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อดูแลทหารใหม่ ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพล
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More